Posty

Dużo pos­ta­nowień, trochę mniej....... chęci.

Być wol­nym, to żyć zgod­nie ze swym sumieniem.

Sukces: coś, czego przyjaciele nigdy ci nie wybaczą.